CEH - Top banner

Lista persoanelor cu functii din conducere

Consiliul de Administrație
Numele și prenumele Calitatea Data numirii Selectie CV
Popa Andrei-Nicolae Președinte 17.05.2024 AGA CV
Roșu Ioan-Cristian
Membru 17.05.2024
AGA CV
Biriș Liviu-Ioan Membru 17.05.2024 AGA CV
Marinescu Dan-Constantin Membru
17.05.2024 AGA CV
Buda Gheorghe Membru
17.05.2024 AGA CV
Pasculescu Adina-Cristina Secretar
17.05.2024 CA CVConducere societate
Numele și prenumele Calitatea Data numirii Selectie CV
Durbaca Eusebiu Director General 07.11.2023
CA CV
Gheorghiu George-Octavian Director General Adjunct 05.10.2023
Director General CV
Udvar Alin-Attila
Director Tehnic 18.06.2024 Director General CV
Taşcău Carmen
Şef Departament Economic 01.01.2024 Director General CV
Mija Eduard Aurelian
Şef Departament Comercial 15.02.2024
Director General CV
Cazacu Raimond-Anton
Inginer Şef Securitate şi Sănătate în Muncă 05.10.2023
Director General CVConducere sucursale
Numele și prenumele Calitatea Data numirii Selectie CV
Badau Cristian David
Director Sucursala Exploatarea Minieră Lonea 18.06.2024 Director General CV
Nemeș Ion Director Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni 07.11.2023 Director General CV
Floarea Dacian-Andrei Director Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni 05.10.2023 Director General CV
Martinas Adrian Director Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan 05.10.2023 Director General CV
Romosan Ilie-Adrian
Director Sucursala Prestserv Petroşani 05.10.2023 Director General CV
Drăghina Adrian
Director Sucursala Electrocentrale Paroșeni 05.10.2023 Director General CVLogin