CEH - Top banner

Mediu-Calitate


Declaraţia Directorului General privind politica referitoare la Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi securitate în muncă
eclaratia de politica a directorului general
Lista centralizată a autorizațiilor, avizelor și acordurilor în domeniul protecției mediului Lista centralizată Aviz/Acord/Autorizaţie de mediu
Program prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Lista centralizată Aviz/Acord/Autorizaţie de mediu

Login