CEH - Top banner

Informarmari privind GDPR

Informări privind protecția datelor cu caracter personal01. 
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților  
02. Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal - contractanți persoane fizice
 
03. Notă informare privind protecția datelor cu caracter personal - contractanți persoane juridice  
04. Termeni şi condiții privind prelucrarea datelor cu caracter personal - contracte aflate în derulare  
05. Notă de informare privind accesul vizitatorilor în sediul S.CEVJ SA/sucursale  
06. Notă de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal - servicii medicale Sucursala Prestserv Petroșani  
07. Notă de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal - servicii evaluare psihologica Sucursala Prestserv Petroșani  
08. Notă de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal - monitorizare GPS Sucursala Prestserv Petroșani  
09. Informare în legătură cu procesul de recrutare și selecție a personalului  
10. Consimțământ în legătură cu procesul de recrutare și selecție a personalului – nou angajați  
11. Solicitare pentru retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal  
12. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video  
13. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a elevilor/studenților/colaboratorilor ce participă la stagii de practică/programe/activități.  
14. Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal a persoanelor care solicită acces la vizitare/documentare şi/sau filmare/fotografiere la sucursalele din cadrul Societății Complexul Valea Jiului S.A.  
15. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților și, dacă este cazul, ale rudelor/afini ai acestora, pentru acordarea ajutoarelor financiare conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare și a Codului Fiscal.  
16. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților S CEVJ SA în contextul aplicării Ordonanței de Guvern 16/2022 din 15 iulie 2022  
17. Politica de securitate informationala a Societății Complexul Valea Jiului SA  
18. Model cerere de exercitare a dreptului de acces al persoanei vizate  
19. Model cerere de exercitare a dreptului de rectificare  
20. Model cerere de exercitare a dreptului la ștergerea datelor  
21. Model cerere de exercitare a dreptului la restricționarea prelucrării  
22. Model cerere de exercitare a dreptului la portabilitatea datelor  
23. Model cerere de exercitare a dreptului la opoziție  
24. Model cerere de exercitare a dreptului de a viziona imagini  
25. Model cerere de exercitare a dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrare automata  
26. Declarație cu privire la prezența pe internet a proprietarului acestui website  

Login