CEH - Top banner

Integritatea institutionala

INTEGRITATE INSTITUTIONALA
 

     Pentru a accesa "Codul de conduită etică" al personalului din cadrul Societăţii Complexul Energetic Valea Jiului S.A., daţi click aici.

     Pentru a accesa "Declaraţie privind asumarea unei agende de integritate organizaţională la nivelul S CEVJ S.A. privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025", daţi click aici.

     Pentru a accesa "Plan de integritate al Societăţii Complexul Energetic Valea Jiului SA – implementare SNA 2021-2025", daţi click aici.AVERTIZOR IN INTERES PUBLIC


Potrivit cadrului legal adoptat, Legea nr. 361/2022, actualizată, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

Canale interne - e-mail la adresa avertizor@cevj.ro; pe site este afișat un formular de avertizare în interes public, care se poate completa și transmite, la adresa de e-mail menționată anterior.

   Pentru a accesa modelul de Formular - avertizare în interes public" al S CEVJ S.A, dați click aici  

Canale externe - prin intermediul Agenției Naționale de Integritate (A.N.I.) precum și alte entități publice care, potrivit dispoziţiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență. Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern, pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

  • online, pe Platforma Avertizori https://avertizori.integritate.eu;
  • prin e-mail, la adresa avertizari@intergitate.eu;
  • telefonic, la numărul +40 372 069 869, selectând tastele 1 (selectare limba română), 0 (acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public); conversațiile vor fi înregistrate automat;
  • prin intermediul serviciilor poștale, la adresa A.N.I. din Bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 15, cod poștal 010661, sector 1, București - în atenția Direcției Avertizori în interes public;
  • personal, prin prezența la sediul A.N.I. (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail: avertizari@intergitate.eu
  • .
  • Online, pe site-ul Ministerului Energiei 

Login