CEH - Top banner

Program de audiente

PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL
DIRECTORULUI GENERAL


Vineri: 1200 - 1300


Înscrierile pentru audienţă se fac în fiecare zi lucrătoare, între orele 1000 - 1200

la sediul CEVJ - Serviciul Relaţii Publice Administrativ
În vederea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal, luați la cunoștință următoarele:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A., prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele, prenumele, număr de telefon, adresa email, adresa de domiciliu, locul de muncă, prin mijloace manuale, în vederea înscrierii în audiență.

Refuzul de a furniza datele de identificare menționate mai sus ne pune în imposibilitatea înscrierii dvs. în audiență.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către S. CEVJ SA, în scopul precizat.

Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și a legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, ulterior înscrierii în audiență aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la sediul societății sau poate fi transmisă la adresa de e-mail dpo@cevj.ro.

În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") - B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București și aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

Login