CEH - Top banner

Legislatie

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 108 din 30 iunie 2022 privind decarbonizarea sectorului energetic ...
 • Prevederile OUG nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată prin Legea nr. 143/2012 ...
 • HG nr. 915/02.10.2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public și privat al statului a bunurilor mobile și imobile preluate în proprietatea publică și privată a statului ...
 • Ordinul Ministrului Energiei nr. 1.227/03.10.2023 privind încredințarea bunurilor ce compun activele funcționale energetice și industriale din cadrul Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Prestserv Petroșani, Sediului executiv din domeniul public sau privat al statului în vederea administrării acestora de către Societatea Complexul Energetic Valea Jiului - S.A., în numele Ministerului Energie ...
 • Legea nr. 31/1990 Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ...
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. ...
 • Legea nr. 123/2012 Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale, cu modificările şi completările ulterioare. ...
 • Legea nr. 85/2003 Legea Minelor, cu modificările şi completările ulterioare. ...
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările la zi. ...
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). ...
 • Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public. ...
 • Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO. ...

Login