CEH - Top banner

Comunicate de presa

19.07.2024

Comunicat de presă - Numire director EM. Livezeni

Petroșani, CEVJ - Având în vedere necesitarea asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea activității la Sucursala E.M. Livezeni și în conformitate cu politicile interne ale CEVJ, în contextul reținerii pentru 24 de ore a domnului Nemeș Ioan, conducerea Societății Complexul Energetic Valea Jiului a decis suspendarea acestuia din funcția de director, până la finalizarea anchetei.

Începând cu data de 19.07.2024, domnul Preda Adrian se numește în funcția de director al Sucursalei E.M. Livezeni.

Până la această dată, domnul Preda Adrian a ocupat funcția de Inginer Șef Electromecanic în cadrul executivului Societății Complexul Energetic Valea Jiului, fiind responsabil de coordonarea activităților din domeniul electromecanic la toate cele 6 sucursale ale CEVJ.

Pentru a descarca comunicatul de presă în format PDF faceți click aici ...

 

Biroul de presă
al S. CEVJ SA03.07.2024

Petroșani, CEVJ - Astăzi, 3 iulie 2024, la sediile Complexului Energetic Valea Jiului și ale unor sucursale din cadrul acestuia, au fost efectuate o serie de percheziții, în baza unui mandat emis de DIICOT Deva privind suspiciunea unor posibile fapte penale.

Conducerea executivă a CEVJ și Consiliul de Administrație își exprimă deplina cooperare și întreg suportul față de organele de urmărire, pe toată perioada cercetării, în scopul aflării adevărului și a tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

Fiind vorba despre o anchetă în derulare, CEVJ nu deține și nu va putea oferi alte informații suplimentare.

Pentru a descarca comunicatul de presă în format PDF faceți click aici ...

 

Biroul de presă
al S. CEVJ SA23.02.2024

Complexul Energetic Valea Jiului - locul unde 2000 de oameni ai Văii Jiului își au locul de muncă.

În urma recentelor afirmații aruncate de senatorul Cristian Resmeriță în spațiul public referitor la activitatea Societății Complexul Energetic Valea Jiului, facem următoarele precizări:

Pentru a descărca comunicatul în format PDF faceți click aici ...

 

Biroul de presă
al S. CEVJ SA
01.02.2024

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA solicită Dreptul la replică în urma articolului cu titlul: ANALIZĂ Termocentrala pe huilă Paroșeni a fost repornită, deși operează cu costuri mari și produce energie la preț mai mare decât în piață. Expert în energie: „Stimulent electoral pentru mineri. Un consumator mare de stat a fost convins să cumpere”, apărut în publicația economedia.ro.

Pentru a descărca Dreptul la replică în format PDF faceți click aici ...

 

Conducerea CEVJ
28.01.2024

Astăzi, 28 ianuarie, în jurul orei 22, se vor demara operațiunile de pornire a Termocentralei Paroșeni. Stocurile de cărbune existente permit funcționarea termocentralei pe o durată de două săptămâni. Eforturile depuse în ultima perioadă au dus la intensificarea procesului de punere în siguranță a lucrărilor miniere și a zăcământului, realizându-se o creștere a cantității de cărbune extras, de la 500 t/zi la 700 t/zi. Mulțumim tuturor salariaților pentru implicare și îi asigurăm că vom continua achizițiile de materiale și echipamente atât de necesare activităților miniere și energetice. Principalul obiectiv al conducerii Societății Complexul Energetic Valea Jiului rămâne eficientizarea activității, în condiții de siguranță în ceea ce privește lucrările miniere și zăcământul, și, în special, a lucrătorilor.

 

Conducerea CEVJ12.01.2024

Referitor la aspectele sesizate în legătură cu Notificările transmise de către ANAF Petroşani foştilor salariaţi ai CEH/SNIMVJ, disponiblilizaţi în anul 2018, conducerea CEVJ precizează următoarele:

În derularea planurilor de închidere, CEH/SNIMVJ au efectuat concedieri colective de personal în mai mulţi ani. Notificările ANAF fac referire la disponibilizaţii din anul 2018. Prin Notificările ANAF, prevalându-se de prevederea din Codul Fiscal care spune că realizarea unor venituri anuale cumulate cel puţin egale cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară (1900 lei brut/lună x 12 luni) se înştiinţează despre obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS) aferente veniturilor obţinute în anul 2018.

Concedierile colective au fost rezultatul aplicării Programului de închidere a minelor necompetitive aprobat de Comisia Europeană şi asumat de Guvernul României şi nu au avut loc ca urmare a iniţiativei angajatorului (CEH/SNIMVJ).

De asemenea, trebuie subliniat faptul că plăţile compensatorii au fost prevăzute în categoria "Cheltuieli excepţionale", conform Art. 4 din Decizia Consiliului Europei nr.2010/787/UE, fiind cuprinse şi în Bugetele de Venituri şi Cheltuieli aprobate prin Hotărâri de Guvern. Compensaţiile băneşti acordate foştilor salariaţi au fost acordate din ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive din cadrul societăţilor CEH/SNIMVJ. Aceste sume nu au fost acordate din fondul de salarii si nu se subscriu veniturilor pentru care se reţine CASS.

Sumele pentru plăţile compensatorii acordate salariaţilor disponibilizaţi au fost aprobate prin Hotărâri de Guvern pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive (HG 951/2018 - CEH; HG 61/2018 - SNIMVJ) şi nu au fost cuprinse la Capitolul "Cheltuieli cu salariile" în Bugetele de Venituri şi Cheltuieli aprobate prin Hotărâri de Guvern, ci la Capitolul "Alte cheltuieli cu personalul". Potrivit definiţiei "veniturilor din salarii şi asimilate salariilor" cuprinsă în Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015, în sensul art. 76 alin. (1) si (2) lit h şi i, sunt considerate a fi venituri din salarii sau asimilate salariilor:
      h) compensaţiile băneşti individuale acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, potrivit dispoziţiilor prevăzute în contractul de muncă,
      i) sumele reprezentând plăţi compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate..."
ori, CEH/SNIMVJ nu au acordat plăţi compensatorii din fondul de salarii şi nici plăţi compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete. Cuantumul plăţilor compensatorii a fost stabilit prin negociere cu partenerii de dialog social şi aprobat prin Hotărâri de Guvern, şi a fost prevăzut în Contractele Colective de Muncă anuale. în concluzie, considerăm ca fiind neîndreptăţită intenţia ANAF de a calcula şi încasa contribuţia de CASS pentru sumele reprezentând plăţi compensatorii acordate foştilor salariaţi ai CEH/SNIMVJ, disponibilizaţi prin concediere colectivă.

 

Conducerea CEVJ10.01.2024

 • Concluziile Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al Judetului Hunedoara referitoare la sesizarea privind prezenta unor emisii toxice in atmosfera, in zona Municipiului Vulcan, astazi, 10.01.2024:

       
   
       
   

 • În cursul zilei de 10 ianuarie 2024, în zona Vulcan și a Termocentralei Paroșeni s-a semnalat prezența unui miros deranjant de sulf care a creat panică și a determinat luarea unor măsuri care au inclus evacuarea unei instituții de învățământ din Municipiul Vulcan.

  Emanațiile din atmosferă au fost asociate funcționării Termocentralei Paroșeni motiv pentru care, în spațiul public s-a creat un curent de opinie care culpabiliza Societatea Complexul Energetic Valea Jiului.

  Facem precizarea că funcționarea Termocentralei Paroșeni este monitorizată constant atât din punctul de vedere al performanțelor tehnice cât și a celor de mediu, de echipamente specifice de urmărire și control. În aceste condiții, informăm opinia publică că toți parametri de mediu sunt în limitele normale, nefiind înregistrate depășiri ale concentrațiilor de noxe peste limitele admise. Aceste monitorizări/determinări au fost prezentate reprezentanților Gărzii de Mediu și ale celorlalte autorități sesizate.

  Activitatea Termocentralei Paroșeni nu afectează condițiile de mediu și nici starea de sănătate a populației Văii Jiului.

  Pentru a descarca comunicatul de presă în format PDF faceți click aici ...   

  Biroul de presă
  al S. CEVJ SALogin